நாவல்கள்

வாசிப்பு உலகிற்கு வந்திருக்கும் நட்புகளுக்கு இனிய வணக்கம்!

தளத்தில் சுடச் சுட தொடராக வந்து கொண்டிருக்கும் நாவல்களை வாசிக்க கீழுள்ள இணைப்பை நாடுங்கள்.

நிகழும் தொடர்கதை

முழு நாவல்களை வாசிக்க  கீழுள்ள இணைப்பை தெரிந்தெடுங்கள்

முடிவுற்ற தொடர்கள்

 


asswertyuA mega contest –  கதை எழுதுவோருக்கு மட்டுமல்ல வாசகருக்கும் போட்டி.  ரூ50,000 வரை பரிசுகள். மேலும் தெரிந்து கொள்ள கீழ்கண்ட இணைப்பை நாடுங்கள்.

புதினம் 2020 – The Contest

Advertisements

Leave a Reply