காதலாம் பைங்கிளி முழுத் தொடர்

காதலாம் பைங்கிளி கதையின் முழு தொகுப்பும் வரிசை கிரமமாய் இங்கிருக்கின்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல் அத்தியாயத்தில் இருந்து இறுதி வரை ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் அதன் அடுத்த அத்தியாயத்தின் இணைப்பு (Link) கொடுத்திருக்கிறேன்.

ஆக உங்களுக்கு வாசிப்பு  அனுபவம் எளிதாக இருக்கும்.

கதை போட்டியில் இருப்பதாலும் போட்டி முடிவை நெருங்குவதாலும் இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆன் லைனில் வாசிக்க கிடைக்கும் எனத் தெரியவில்லை.

மீண்டுமாய் நான் இக்கதையை பகிர இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பதால் இப்பொழுதே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள்.

மறவாமல் உங்கள் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்கள்.

நன்றி

காதலாம் பைங்கிளி 1

காதலாம் பைங்கிளி 2

காதலாம் பைங்கிளி 3

காதலாம் பைங்கிளி 4

காதலாம் பைங்கிளி 5

காதலாம் பைங்கிளி 6

காதலாம் பைங்கிளி 7

காதலாம் பைங்கிளி 8

காதலாம் பைங்கிளி 9

காதலாம் பைங்கிளி 10

காதலாம் பைங்கிளி 10 தொடர்ச்சி

காதலாம் பைங்கிளி 11

காதலாம் பைங்கிளி 12

காதலாம் பைங்கிளி 13

காதலாம் பைங்கிளி 14

காதலாம் பைங்கிளி 15

காதலாம் பைங்கிளி 16

காதலாம் பைங்கிளி 17

காதலாம் பைங்கிளி 18

காதலாம் பைங்கிளி 19

காதலாம் பைங்கிளி -இறுதிப் பகுதி

Leave a Reply