காதலாம் பைங்கிளி penultimate

ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதை முடிவுக்கு வந்துவிட்டதால் இனி இறுதி அத்தியாயத்தை சிறு சிறு எப்பியாய் ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் பதிவிடுகிறேன்.
சென்ற பதிவிற்கு கமென்ட்ஸ் லைக்ஃஸ் வோட்ஸ் கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி.
இந்த பதிவிற்கும் உங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/kaadhalaam-paingili-penultimate-episode.1279/