காதலாம் பைங்கிளி 15

அடுத்த எப்பிசோட் இங்கு பதிவிட்டிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.

சென்ற பதிவிற்கு லைக், வோட் கமென்ட் கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றிகள்.

https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/kaadhalaam-paingili-episode-15.1205/