காதலாம் பைங்கிளி அடுத்த அத்தியாயம்

காதலாம் பைங்கிளி அடுத்த அத்தியாயம் இங்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சென்ற பதிவிற்கு கமென்ட் கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. இதற்கும் வாசித்துவிட்டு கமென்ட் கொடுக்கவும்.Plz vote too. Thanksss

https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/kaadhalaam-paingili-episode-12.849/