காதலாம் பைங்கிளி 6

காதலாம் பைங்கிளியின் 6 வது அத்தியாயம் இங்கு பதிவாகியுள்ளது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.  கதைக்கு நீங்கள் கொடுத்து வரும் பலத்த ஆதரவுக்கு நன்றி. அதை தொடரும் படியும், கருத்துக்கள் பகிர்ந்து, vote ம் பதிந்து ஆதரவு செய்யுங்கள் என்றும் கேட்டுக் கொள்கிறேன். நன்றி

https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/kaadhalaam-paingili-6.362/