அதில் நாயகன் பேர் எழுது.. @ Flipkart

அதில் நாயகன் பேர் எழுது… நாவல் இப்போது Flipkartல் கிடைக்கிறது. விரும்புவோர் இந்த லிங்க் வழியாக வாங்கிக் கொள்ளலாம். நன்றி

https://www.flipkart.com/athil-nayagan-per-yezhuthu/p/itmf2gpn3kcmugxc?pid=RBKF2GHHQFGVE2HV .