நிலவு தீண்டும் நேரம்

நிலவதின் தீண்டல்களை உணர்ந்து வைக்கும் சில பொழுதுகளில்…. எங்கோ எப்போதோ நடந்துவிட்ட சில நிகழ்வுகள் மகிழ்வாய் மனம் தொட்டுப் போகும்….. அதையெல்லாம் சிறுக சிறுக சிறுகதையாய் மாத்தி வைத்திருக்கிறேன் இங்கே….

1, பொழியாதோ ஆனந்த சுக மழை

2, கற்றது காதல்

3, மனம் கொண்டேன்

4, காதல் சொல்ல வந்தேன்

5, தென்றல் தென்றல் தென்றல் வந்து

6, பூந்தோட்டத்தில் காதல் கண்ணம்மா…

7, இடம் பொருள் காதல்

8, தூது செல்ல ஒரு தோழி

9, சித்திரமே நில்லடி

10, யாரிவனோ? வந்தது எதற்காக??

11, இருவர் வாழும் உலகமிது

12,பால் நதிக் கனவுகள்…

13, பெண் எனும் மங்கைக்குள்

14, ஹாப்பி பெர்த் டே டூ யூ

15, பேரை சொல்லவா? அது நியாயமாகுமா??

16, நானே வருவேன்…

17, காதல் காலமிது

18,கண்ணுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன்…..

Advertisements

Leave a Reply