துளி தீ நீயாவாய் 3

அடுத்த பதிவு இங்கிருக்கிறது ஃப்ரென்ட்ஸ். கதையோட மேஜர் கேரெக்டெர்ஸ் எல்லாம் அறிமுகமாகிடுறாங்க இந்த எப்பிலன்னு நம்புறேன். படிச்சுட்டு சொல்லுங்க துளி தீ நீயாவாய் 3

என்னைத் தந்தேன் வேரோடு முழுத் தொடர்

என்னைத் தந்தேன் வேரோடு முழு நாவல் இங்கிருக்கிறது ஃப்ரென்ட்ஸ். என்னைத் தந்தேன் வேரோடு இறுதி அத்தியாயம் இங்கிருக்கிறது ஃப்ரென்ட்ஸ்

முந்திய அத்தியாயங்கள்

துளி தீ நீயாவாய் முந்திய அத்தியாயங்கள் கதையோட gameமும் உண்டுன்னு சொன்னேன்ல, அதையும் இங்க ஆரம்பிக்கிறோம். முதல் game பவிக்கு ப்ரவி மேல ஏன் கோபம்? காசா பணமா ஜாலியா கெஸ் செய்ங்க மக்களே!

1 2